Autorització d'accés per a menors de 16 anys

Segons l’article 53 del Reglament d’Espectacles públics 112/2010 del 31 agost les persones menors de 16 anys tenen prohibida l’entrada a discoteques, sales de festa, sales de ball, bars musicals, sales de concerts, cafès concert i cafès teatre excepte quan es realitzen actuacions en directe i vagin acompanyats dels seu progenitors o tutors legals. En aquest cas en acabar l’actuació les persones han d’abandonar el recinte.

Podeu descarregar aquí el document autoritzant l'accés als menos.